Indtast din måleraflæsninghttp://assets.dongenergy-distribution.com/Images%20samlet/hero_maaler_aflasning.png, Indtast din måleraflæsninghttps://selvbetjening.dongenergy-distribution.dk/Privat/Pages/Forside.aspx?ShowLogin, Log på Selvbetjening0Indtast din måleraflæsning01

Skal du aflæse måleren ikon

 

 

Skal du aflæse måleren?

Log på Selvbetjening

 

 

Sikker med gas ikon

 

 

Sikker med gas

Gør dette, hvis du
oplever gaslugt

 

​    

Driftsforstyrrelser

 

Vi har i øjeblikket ingen kendte strømafbrud

Afsluttede driftsforstyrrelser

 

 

Alle elkunder skal have fjernaflæste målere/om-netselskabet/fjernaflæste-elmålere

​Inden udgangen af 2020 skal alle danske elkunder have fjernaflæste målere. Vi er derfor i fuld gang med at forberede udskiftningen af 1.000.000 elmålere hos alle vores elkunder.

​Læs mere om målerudskiftningerne og tidsplanen

http://authoring.dongenergy-distribution.com