Selvbetjeninghttp://assets.dongenergy-distribution.com/DONG%20Energy%20images/forside_banner_privat.png?RenditionID=10https://selvbetjening.dongenergy-distribution.dk/Privat/Pages/Forside.aspx?ShowLogin, https://selvbetjening.dongenergy-distribution.dk/Privat/Pages/Forside.aspx?ShowLogin1Selvbetjening00

 

 

Eldistributionhttp://dongenergy-distribution.dk/privat/eldistribution Privat
Erhverv
http://authoring.dongenergy-distribution.com

 

 

Gasdistribution/erhverv/gasdistributionPrivat
Erhverv
http://authoring.dongenergy-distribution.com

Driftsforstyrrelser

 

Vi har i øjeblikket ingen kendte strømafbrud.

 

 

Fjernaflæste elmålere

Alle elkunder skal indenfor de næste år have fjernaflæste målere.

Fjernaflæste elmålere

http://authoring.dongenergy-distribution.com

 

 

Hurtig adgang

​Genveje:

Strømsvigt

Kendte driftsfejl

Kabellægning

Fjernaflæste målere

http://authoring.dongenergy-distribution.com