Solceller

​Privatkunder kan tilslutte et VE anlæg til DONG Energy Distributions El-net, hvor reglerne for nettoafregning omfatter måling og afregning af produktionsanlæg, hvor kunden ønsker helt eller delvist selv, at bruge produktionen. Anlægget skal være installationstilsluttet, beliggende på forbrugsstedet og være 100% ejet af kunden.

 

 

Forberedelse til tilmelding af solcelleanlægForberedelse til tilmelding af solcelleanlæg

​1. Før opsætning af et VE-anlæg bør du kontakte din kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen.

 

2. Du skal også kontakte en autoriseret elinstallatør (leverandøren af VE-anlægget) med henblik på, at anlægget skal tilmeldes til os.

1.000000000000000
Registrering af anlæggetRegistrering af anlægget

1.Din elinstallatør indsender en tilmelding af VE anlægget på en installationsblanket til os samt udfylder et Stamdataskema fra Energinet.dk vedr. VE-anlægget for at kunne opnå nettoafregning. Skemaet vedhæftes installationsblanketten og sendes til os elektronisk.

 

2.Når din elinstallatør er færdig med arbejdet, færdigmelder han arbejdet på installationsblanketten.

2.000000000000000
Udskiftning af elmålerUdskiftning af elmåler

1. Efter vi har modtaget færdigmeldingen fra din elinstallatør, skifter vi elmåleren til den type som passer til nettoafregning. Vi aftaler en tid for udskiftning af elmåleren med dig eller med din elinstallatør.

 

2. Når vi har udskiftet dit elmåler, vil du modtage et brev fra os med oplysninger om de forskellige nettoafregningsordninger, samt anlæggets nummer i Energinet.dk's Stamdatraregister (GSRN-nummer). Dette nummer skal du bruge, når du søger Energinet.dk om nettoafregning

3.000000000000000
NettoafregningsordningenNettoafregningsordningen

​Når vi modtager stamdataskemaet fra din elinstallatør, opretter vi VE-anlægget i Energinet.dk’s Stamdataregister.
Du vil derefter modtage et brev fra Energinet.dk med oplysninger omkring, hvordan du søger om nettoafregning – se evt. mere på Energinet.dk’s hjemmeside www.energinet.dk. Her kan du også læse om ”Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter”.
 
Når Energinet.dk har behandlet din anmodningen om nettoafregning, får du et brev med besked om, at anmodningen er godkendt. Energinet.dk sender ligeledes besked om godkendelsen til os

4.000000000000000
Kort beskrivelse af de aktuelle nettoafregningsgrupperKort beskrivelse af de aktuelle nettoafregningsgrupper

Nettoafregningsgruppe 2
Din nettoproduktion ”Til Net” minus dit nettofforbrug ”Fra Net”  opgøres time for time og sendes til Energinet.dk. Ved månedens udgang opgøres den samlede overskudsproduktion, der afregnes mellem Energinet.dk og dig i henhold til den aftale som du har indgået med Energinet.dk.


Nettoafregningsgruppe 4
Din nettoproduktionen ”Til Net” registreres  time for time og sendes til Energinet.dk. Ved månedens udgang opgøres den samlede månedsproduktion, der afregnes mellem Energinet.dk og dig i henhold til den aftale som du har indgået med Energinet.dk.

 

Nettoafregningsgruppe 5
Din nettoproduktion registreres ikke, da du formodes at bruge hele elproduktionen selv i din egen installation.

 

Nettoafregningsgruppe 6 - udgået gruppe
”Tilbageløbs-elmåler”
Vores elmåler registrerer dit nettoforbrug og din nettoproduktion på samme tælleværk, forstået på den måde, at tælleværket på din elmåler løber ”baglæns”, hvis din elproduktion er større end dit elforbrug i egen installation.
Når du til sin tid skal årsafregnes, vil du bliver årsafregnet for det som tælleværket stod på minus det som tælleværket stod på året før. Er denne tællerstand mindre en den forrige, betyder det, at du har produceret mere end du selv har brugt. Du vil derfor modtage en elregning på 0 kWh – vi sender overskudsproduktionen til Energinet.dk, som derefter afregne dig for den overskudsproduktion som du har haft i perioden i henhold til den aftale som du har indgået med Energinet.dk.

5.000000000000000
Aflæsningen af elmålerenAflæsningen af elmåleren

​Vores elmåler registrerer nettoforbruget  "Fra Net" og nettoelproduktionen "Til Net". Hvis dit elforbrug er større end din elproduktion vil det blive registreret på  tælleværket "Fra Net" - hvis dit elforbrug er mindre end din elproduktion vil den overskydende produktion blive registreret på tælleværket "Til Net" og på den måde sat ”i banken” i elnettet.
 
Når du til sin tid skal årsafregnes, vil du bliver årsafregnet for forskellen på tælleværkerne "Fra Net" - "Til Net". Hvis regnestykket er positivt vil du modtage en regning på dette forbrug.
Hvis regnestykket er negativt - og din overskudsproduktion således har været større end dit elforbrug, vil du modtage en elregning på 0 kWh – vi sender overskudsproduktionen til Energinet.dk, som derefter vil afregne dig for den overskudsproduktion som du har haft i perioden i henhold til den aftale som du har indgået med Energinet.dk.

6.000000000000000
Udbetaling af overskudsproduktionUdbetaling af overskudsproduktion

​Vi sender en eventuel overskudsproduktion til Energinet.dk  i overensstemmelse med den nettoafregningsgruppe som du har valgt.
Energinet.dk vil derefter afregne dig for overskudsproduktionen i henhold til den aftale som du har indgået med dem.

7.000000000000000
Valg af elleverandørValg af elleverandør

​Du kan til enhver tid skifte elleverandør. Du skal dog være opmærksom på, at vi i forbindelse med skift af elleverandør opgør dit forbrug, så din hidtidige elleverandør kan sende en slutafregning, og din nye elleverandør kan afregne dit fremadrettede forbrug. Du risikerer derfor, at en eventuel overskudsproduktion kommer til afregning og derfor ikke vil blive modregnet i dit eget forbrug. Det kan betyde, at en større del af din produktion vil blive afregnet til den mindre produktionspris . Vi anbefaler derfor, at du foretager et eventuelt skifte af elleverandør i forbindelse med din årsopgørelse. På den måde får du mest ud af din elproduktion.

8.000000000000000